Image

Consultanță

Oferim consultanță financiară diversă, facilitând entităților găsirea celor mai bune și optime soluții pentru proiecte noi sau anterioare. Întocmim planuri de afaceri și prognoze financiare, consiliem entitățile cu privire la tranzacțiile de cumpărare și vânzare și estimăm valorile de piață ale entităților sau ale investițiilor în scopul finalizării tranzacțiilor sau al soluționării litigiilor de afaceri.
Pe baza analizei proiectului de afaceri al clientului, elaborăm prognoze privind activitățile comerciale, investițiile, finanțarea, fluxurile de numerar, profitul și poziția financiară, toate acestea făcând parte integrantă din orice plan de afaceri complet.

Oferim consultanță entităților în ceea ce privește analiza informațiilor financiare în scopul pregătirii și efectuării de tranzacții. Întocmim o prognoză a poziției financiare post-tranzacție.

Implementăm metodologia acceptată la nivel internațional pentru a evalua valoarea de piață a acțiunilor, părților, investițiilor sau a altor active ale entității în scopul finalizării tranzacțiilor sau al soluționării litigiilor de afaceri.

Experiența noastră

Business plans and prognoses

M & A

Estimating the value of a company

Contact the experts HLB Moldova
Contactați experții HLB Moldova
Oricare ar fi întrebarea dumneavoastră, echipa noastră vă va îndruma în direcția cea corectă.
Inițiați conversația
Image